Geotermikus energia Tajvanon

Szita Gábor 2015.07.16

Tajvan gazdag geotermikus forrásokkal rendelkezik a vulkanikus tevékenységnek és a lemezmozgásoknak köszönhetően. Az 1980 óta elérhető adatok alapján Tajvan sekély geotermikus potenciálja kb. 1 GWe, ami kevesebb, mint az országos bruttó villamosenergia-termelésének 3%-a. A geotermikus adottságok újraértékelésével 4 új potenciális helyszínt fedeztek fel. Ezzel Tajvan geotermikus forrásai akár a 160 GWe-t is elérhetik, ebből 33,6 GWe a kiaknázható geotermikus energia.

Tajvan energiahordozókban szegény. Az ország 98%-ban importra támaszkodik. Ugyanakkor lakosság és az ipari szektor energiaigénye az export-orientált ipari termelés következtében magas. A villamosenergia-termelés 71%-át fosszilis energiahordozókból, 18,8%-át nukleáris energiából, 9,4%-át más energiahordozóból, (4,5% -ot megújuló energiaforrásokból) fedezik. Az ország 70%-ának energiatermelését hőerőművek biztosítják, ami jelentős környezetszennyezéssel jár. A legnagyobb szennyező a szén, amin a villamosenergia-termelés 40%-a alapul. Egy mostanában kiadott tervezet szerint a geotermikus energia beépített kapacitása 7,15 GWe-ra bővíthető, ami az országos beépített villamosenergia-kapacitás 14,65%-a.

Támogatják a geotermiát

A Nemzeti Energiaprogram 2014-ben indult második ötéves szakaszában tovább folytatják a geotermikus energia támogatását. Mind az anyagi, mind a személyi feltételeket jelentősen fejlesztik. A geotermikus potenciál kutatása érdekében több kút lemélyítését tervezik. A program fő célja, hogy felülvizsgálják és megbecsüljék a geotermikus források potenciálját és tulajdonságait. Ezenkívül kutatják és fejlesztik a mély rétegekben levő geotermikus források feltárására és kiaknázására irányuló kulcstechnológiákat, és vizsgálják a geotermikus energiaforrások kiaknázásának hatását a környezetre. További cél a technológia átadása a magánszektornak, hogy ösztönözze a geotermikus ipar fejlődését, növelje a zöldenergia, és csökkentse a szén részarányát. A rövidtávú cél, hogy építsenek egy konvencionális geotermikus erőművet 4-5 MWe kapacitással, és egy EGS (mesterséges geotermikus rendszer) erőművet 2016-ra 1 MWe kapacitással. A hosszútávú terv, hogy 2020-ra a beépített villamosenergia-termelő kapacitás 60 MWe, 2025-re 150 MWe legyen.

Szita Gábor – Kovács Ágnes

Scroll to Top