Vízkutatás a XIX. századtól napjainkig – VIKUV Zrt. bemutatkozása

Szita Gábor 2016.09.26

A vízkútfúró tevékenység már a 19. század elején elkezdődött és mind a mai napig rendkívül intenzív és magas színvonalú hazánkban, ennek is köszönhető a magas kútsűrűség (több mint 60 ezer működőképes, mélyfúrású kutunk van).

Ami a kútfúrás történelmét illeti, fontos megemlíteni a jelenlegi VIKUV jogelődjének tekinthető Zsigmondy céget. Zsigmondy Vilmos a “vízbányász” 1868-ban mutatta be Budapesten Ferenc József császárnak a 970 m mély városligeti termál-kutat”, mely akkoriban kolosszális teljesítménynek számított és Európa legmélyebb vízkútja volt.

Zsigmondy Vilmos és Béla a XIX. század második felének neves, európai hírű fúró szaktekintélyei voltak, nekik köszönhető, hogy Magyarországon több bővizű gyógyfürdő van. A VIKUV Zsigmondy Vilmos munkásságának és életművének emlékezetét egy gyűjtemény alapításával örökítette meg, mely kiállítás jelenleg a Magyar Olaj és Gázipari Múzeum fennhatósága alatt – Zalaegerszegen – található. Itt a Zsigmondy emlékszobán kívül a magyar vízbányászat történetét is megismerhetjük. A Zsigmondy Vilmosról 2013-ban kiadásra került könyv szerzői: Csath Béla és Simon István.

A legnagyobb fúróvállalatokat a későbbiekben államosították (Zsigmondy, Lapp, Kaczender-Kalamaznyik, stb ) és ezekből alakították ki 1958-ban az Országos Vízkutató és Vízkútfúró Vállalatot, mely az Országos Vízügyi Főigazgatóság irányítása alatt működött tovább.

A külföldön is ismert cég az alapítástól kezdve több számottevő projektet vitt, például Mongóliában 500 db 150-300 m-es kút, Líbiában 35 db 300 m-es kút fúrása fűződik nevéhez, de dolgoztak Kambodzsában, Kuvaitban, Jugoszláviában (Arandjelovac-Knjaz Milos ásványvíz, Mladenovac-Seltercvíz, Szabadka, Radenc strand), illetve Szlovákiában, Ausztriában is.

Szlovákiában 18 éven át ( 1973-1991) voltak a Szlovák Földtani Hivatal hévízkutatási programjának kivitelezői (összesen 42 db 1200-2800 m mélységű kútról van szó).

Ivóvízellátástól a geotermális energiáig

Ez a nagy múltú vállalat alakult 1993-ban részvénytársasággá, a privatizáció óta pedig VIKUV – Vízkutató és Fúró Zrt.-ként üzemel. A korábbi magánvállalatokat jogelődként figyelembe véve a cég  tulajdonképpen 168 évesnek tekinthető, mely másfél évszázados vízkutatási tapasztalatot jelent.

A VIKUV az 1950-es, 60-as évektől vett részt a települések egészséges ivóvíz ellátásában és párhuzamosan a 60-as, 70-es évektől a geotermális energia hasznosításában. 170 fővel ma is hasonló tevékenységet végeznek tervezéstől a végleges kivitelezésig, fúrt kutakból ivóvíz ellátás céljából, wellness és termál létesítményeknél, illetve geotermális energia hasznosításában is. A cég fő tevékenysége a felszín alatti vízkutatásra: vízkutató-, feltáró- és termelő kutak tervezésére illetve létesítésére irányul; a kismélységű öntöző-, környezetvédelmi-, kárelhárító-, mérnökgeológiai- és ivóvíz-ellátási célokat szolgáló fúrásoktól a 2000 méter mélységű termál-kutakig terjed.

Vízkutakban kútvizsgálati és kiértékelési munkálatokat mélységi és felszíni, leszívási és visszatöltődési nyomás-teszteket, mélységáramlási méréseket, zártkörű TV-kamerás vizsgálatokat, mélységi vízmintavételezéseket, szabad és oldott gázok mennyiségi meghatározását és mintavételezését végzik.

Jelentős újítások, know-how-ok, szabadalmak fűződnek a cég nevéhez, melyek mind itthon, mind külföldön fokozták hírnevét.

Jelenleg is számos hidegvizes és termálvizes kutat fúrnak itthon minden évben, külföldön pedig a 2000-es évektől szerb és szlovák valamint román területen tevékenykednek folyamatosan. 

A kérdésekre Bitay Endre – a VIKUV vezérigazgatója – válaszol:

Melyik eddigi munkájára emlékszik vissza a legszívesebben?

Az etiópiai munkánkra, hol vízkútfúrásokat végeztünk Addisz-Abebatól 650 km-re északkeletre. Két településen vízművet építettünk, kutat fúrtunk és öntözőrendszert építettünk ki. Ennek hatására az ottani kezdetleges körülmények között élő emberek hétköznapjai jelentősen megváltoztak. Korábban még faekével szántottak, ökrökkel, munkánk hatására pedig fantasztikus fejlődés indult meg! Ennek figyelemmel kísérése nagy élmény volt számomra.

Mi volt eddigi pályafutása legmeglepőbb eseménye?

A munkánk során különös kapcsolatban állunk a „szerencsével” is, hiszen a geológiai kockázatot mindig magukra vállaljuk annak vonatkozásában, hogy az alattuk lévő földanyag felépítése igazolja-e a felszíni elképzeléseinket. Felgyőt említeném a kérdésre, ahol termálkutat fúrtunk 1800 méteres mélységben és a feltörő víz hőmérsékletben, vízhozamban és mennyiségben is felülmúlta az elvárásokat.

Hogyan tervezi szakmailag a következő öt évét?

Optimistán. Az elkövetkező években nagyobb érvényt kell szereznünk a geotermikus energia hasznosításának. Hiszünk ebben a „kéznél – azaz lábnál – lévő” energiaforrásban, melyhez nagyon olcsón hozzá lehet jutni. Mi ezt a munkát lélekkel csináljuk. Nagyon szeretem, amikor szemben jönnek az utcán a korábbi ügyfeleim és mosolyognak! Ügyfeleinknek ezt az elégedett mosolyát célom megtartani az elkövetkezőkben is.

Tavaly például mi fúrtuk a veresegyházi negyedik termálkutat és a tervezett mélységben nem értük el azt a triász mészkövet, ami a termálvizet adta. Szerződés ugyan nem volt mélyebb kút fúrására, de haladtunk tovább elhivatottság miatt és végül megtaláltuk azokat a repedéseket, amiből ma is érkezik fel a víz, mindenki nagy örömére és megelégedésére.

Várhatóan egyre több olyan partnerünk lesz, akikben megerősödik az igény ennek az energiafélének a használata iránt.

Scroll to Top