Tagfelvételi kérelem

A Magyar Geotermális Egyesületnek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai lehetnek.

Rendes tag

Rendes tag lehet minden olyan belföldi illetve külföldi természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely egyetért az Alapszabály II. fejezetében felsorolt célokkal és feladatokkal, és Alapszabályát magára nézve kötelezően elfogadja.

Rendes tag által fizetendő tagdíjak (2023-tól):

természetes személy – aktív:     10.000 Ft/év
természetes személy – nyugdíjas, diák:5.000 Ft/év
jogi személy – önkormányzat és nonprofit szervezet:  100.000 Ft/év
jogi személy – egyéb jogi személyek:  200.000 Ft/év

Pártoló tag

Pártoló tag lehet bármely magyar és külföldi állampolgár, szervezet, aki/amely az egyesület célkitűzéseivel egyetért, azt erkölcsileg és anyagilag támogatja.


Tiszteletbeli tag

Tiszteletbeli tag lehet az a személy, akit az egyesület céljaival kapcsolatos kiemelkedő kutatói, oktatói, fejlesztési vagy alkalmazási tevékenységéért az elnökség javaslatára a közgyűlés tiszteletbeli tagjává fogad.

Az MGtE tiszteletbeli tagjai:

  • 2016: dr. Bobok Elemér, dr. Lorberer Árpád
  • 2018: dr. Göőz Lajos
  • 2022: dr. Szabó György
  • 2023: dr. Horn János, dr. Unk Jánosné

Tagfelvétel

Tagfelvételi kérelem nyújtandó be az elnökséghez, amelyről elnökség soron következő ülésen határoz.

Alapszabály

Scroll to Top