Az egyesületről

A Magyar Geotermális Egyesület (MGtE) 1995-ben jött létre 28 alapító tag akaratából.

Jelenleg 85 tagunk van, akik részben természetes személyek (aktív munkavállaló. illetve nyugdíjas és diák), részben jogi személyek (önkormányzatok és nonprofit szervezetek, valamint egyéb jogi személyek).

A Magyar Geotermális Egyesület – alapszabályában rögzítetten – Magyarországon alapított érdekvédelmi, szakmai tudományos, környezetvédelmi, oktatási és kulturális szervezet. Az MGtE politikamentes, nem kormányzati és nem nyereségérdekelt (non-profit) szervezet, amely elsődlegesen nem gazdasági-vállalkozási tevékenységet végez.

A nem gazdasági tevékenységek közül kiemelkedik a Földhő Hírlevél kiadása 2004-től, továbbá geotermikus konferenciák és szakmai napok szervezése szintén 2004 óta.

A Magyar Geotermális Egyesület több esetben vett részt jogszabálytervezetek véleményezésében, illetve már elfogadott jogszabályok kritikai észrevételezésében. Szükség esetén állásfoglalást, nyilatkozatot vagy közleményt fogalmaztunk meg a földhő hasznosítás helyzetéről, feladatairól, lehetőségeiről.

A Magyar Geotermális Egyesület havi világhálós hírlevele

Adatkezelési tájékoztató

Scroll to Top