Koroknai Zsuzsa

Az ELTE geológus szakán védte meg diplomáját 2004-ben, és kezdte szakmai pályafutását a Magyar Állami Földtani Intézet Tektonikai Osztályán.

2009-14 között a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen vízbázisvédelmi felügyelő, majd csoportvezető, a szervezeti átalakulásokat követően pedig felszín alatti vízvédelmi felügyelőként dolgozott.

2011-ben általános közigazgatási és államigazgatási szakvizsgát tett. 2021 augusztusáig a Geomega Kft-ben, azóta pedig a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt-ben geológus.

Az MGtE-n kívül tagja a Magyarhoni Földtani Társulatnak és szakértőként a Magyar Mérnöki Kamarának.

Scroll to Top