Petíció és konferencia a felszín alatti vizekért

Dr Szimon Ildikó 2023.10.25

A Magyar Geotermális Egyesület csatlakozott a Felszín Alatti Vizekért Alapítványnak (FAVA) az Alapvető Jogok Biztosához és egyben a Jövő Nemzedékek Szószólójához benyújtandó petíciójához a felszín alatti vizek valamint az igazságos vízelosztás és hozzáférés biztosíthatóságának védelmében.

A FAVA a vízgazdálkodásról szóló törvényt módosító 2023. évi LI. törvény normakontrollját kéri, mivel az a mezőgazdasági célú, illetve a háztartási szükségletek kielégítését szolgáló kutak egy körét érintő engedélyezési rendszerben olyan kivételeket alkalmaz véleményük szerint, amelyekről az Alkotmánybíróság 2018-ban már megállapította, hogy ellentétesek az Alaptörvénnyel.

A probléma az, hogy a biztonságos és igazságos vízelosztást szolgáló hatósági eljárást és döntést egy kormányrendelettel meghatározott kockázati térképen alapuló, nem hatóság által meghozott döntés váltja fel. Márpedig kutak létesítése és üzemeltetése olyan emberi beavatkozás e rendszerbe, amely minden esetben kockázati tényező. E kockázat mértékét a felszín alatti rendszer, a helyi viszonyok és az emberi beavatkozás módja és mértéke egyaránt befolyásolják, ezért tudományos alapokon nem lehet olyan területet kijelölni, mely a kutak létesítését kockázatmentessé, az állami ellenőrzés fenntartását szükségtelenné tenné. Az Alkotmánybíróság határozatai megerősítik a szárazföldi életet biztosító vizek védelmi szintje megőrzésének szükségességét. Az Alaptörvény alapján a felszín alatti vizek és a hozzájuk közvetlenül kötődő alapvető jogok védelmi szintjében csak akkor engedi meg a visszalépést, ha bizonyítható és igazolható, hogy az más alapvető jog vagy alkotmányos érték védelmében feltétlenül szükséges, és az elérni kívánt céllal arányos.

A törvénymódosítás az elővigyázatosság és megelőzés elvét figyelmen kívül hagyva szünteti meg az engedélyezési, bejelentési kötelezettséget, és ezzel veszélyezteti az Alaptörvényből levezethető vízkielégítési sorrend érvényesítését és fenntarthatóságát, melynek élén a lakossági ivóvízellátás áll. Az új rendszer a kutak egy részével kapcsolatos nyilvántartási és ellenőrzési kötelezettség megszüntetésével, illetve a naprakész nyilvántartásra alkalmatlan eszköz kijelölésével – a nyilvántartás népszámláláshoz kötésével – ellehetetleníti az állam vízgazdálkodási és vízvédelmi feladatainak ellátását, valamint a kizárólagos állami tulajdonból fakadó kötelezettségének teljesítését, melyek kiterjednek a vízkészletek igazságos elosztására mind a különböző vízhasználatok, mind a jelen és jövő nemzedékek szükségletei között. A jelenleg fennálló háborús veszélyhelyzet éppen a magánkutak teljeskörű számba- és nyilvántartásba vételét, ivóvízszolgáltatásra való alkalmasságuk ellenőrzését és megőrzését indokolná az egész országra kiterjedően a háborús viszonyok között gyakran megsérülő közműves vízellátó rendszerek kiválthatósága érdekében.

A hírhez tartozik, hogy 2023. szeptember 13-14. között a FAVA megrendezte a XXIX. Almássy Endre konferenciát a felszín alatti vizekről Siófokon. Az esemény változatos témájú előadásai között két termálvizes tárgyú is szerepelt:

  • Borsos Lilla Emőke, Koroknai Zsuzsa: A bányászati vízkitermelés hatása a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. észak-budai langyos vizes kútjaira és forrásaira
  • M. Pelczéder Ágnes: Geotermikus energiahasznosítás és a változó jogszabályok

Az előbbi prezentáció egyik jegyzője, Koroknai Zsuzsa a Magyar Geotermális Egyesület elnökségi tagja. Az előadások összefoglalói a tervek szerint olvashatók lesznek a megújuló Földhő Hírlevél őszi számában.

Bővebb információ a petícióról és a konferenciáról a FAVA honlapján (www.fava.hu) olvasható.

Scroll to Top