Svájci Alap- Svájci-Magyar Együttműködési Program logó

Svájci forrás geotermiára

Dr Szimon Ildikó 2023.08.23
Svájci Alap- Svájci-Magyar Együttműködési Program logó

Svájc és Magyarország több, mint 15 éve működik együtt a hazai gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében. A Svájci Alap nevű együttműködési program környezetvédelmi fejlesztéseket is támogat. Ennek keretében társadalmi véleményezésre bocsátották az „Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások” tématerületen az „SM06-GEO Geotermikus energiaforrások távfűtéshez” című program megvalósítása érdekében tervezett pályázati felhívást. A pályázatot – amely a két évvel ezlőtti kormányzati elképzelések szerint kiegészítené a GEOTERMIA-2021/1 kódszámút, és a későbbiekben kiírtakkal együttesen felölné az ágazat teljességét (a témáról bővebb a Földhő Hírlevél 2021. júliusi 74. számában olvasható, amely letölthető innen: https://mgte.hu/foldho-kiadvanyok/), – 2024 első negyedévében tervezik megjelentetni.

A program és a kapcsolódó pályázati felhívás szakmai tartalmának kidolgozása a svájci partner iránymutatásainak megfelelően folyamatban van. Az Energiaügyi Minisztérium a tématerületen megvalósítandó programkomponensek támogatható tevékenységeinek lehetséges körét független szakértő közreműködésével tervezte meg. A társadalmi véleményezésben a Magyar Geotermális Egyesület is részt vett. Csak még azt nem tudni pontosan, mit véleményezett. Mert a közzétett tájékoztató és a hozzá csatolt kérdőív tartalmában nem egyezik meg a szakértői tervezettel.

Túlzottan nem részletezve az Egyesület véleményét, a pályázatokkal kapcsolatban elvárásnak kell lennie, hogy a projektek műszakilag, gazdaságilag és jogilag is megalapozottak legyenek, amely bizonyítására megvalósíthatósági tanulmány szolgálhat; és a kapott támogatás társadalmi hasznossága egzakt módon kifejezhető legyen. A támogatható tevékenységeknek igazodniuk kéne az előzetes elképzelésekhez, hogy több egymásra épülő pályázat révén valósuljon meg a szektor támogatása, és célszerű lehet régebbi jól működő pályázati kiírások (pl. KEOP) e célból történő áttanulmányozása is. A pályázásra a lehető legszélesebb körnek kéne lehetőséget adni, és a támogathatóság mértéke különbözzön a költségvetési szervek és a gazdasági társaságok esetében az előbbiek javára. Viszont a túlzott mértékű támogatás minden esetben kerülendő, mert az felelőtlenséghez, szándékos túlárazáshoz, végső soron a támogatás hatékonyságának csökkenéséhez vezet a tapasztalatok szerint. A beruházások gazdaságossága (pl. belső megtérülési ráta: BMR meghatározásával) mindenképpen a kiválasztás egyik szempontja kell, hogy legyen.

A tervezett pályázatnak egyébként fontos eleme, hogy a támogatott beruházások megvalósításába, mégpedig annak társadalmasításába kötelező civil szervezetet bevonni, amely a geotermikus energiahasznosítás környezetterhelési szempontból azonosítható előnyeivel kapcsolatos személyes interakciókon, az érintettek bevonásán alapuló, foglalkoztató, tájékoztató rendezvényeket tart, tudásnövelő kampányokat folytat, oktatásokat szervez, és ilyen jellegű ismeretterjesztő kiadványokat készít.

Scroll to Top